flosrijen.nl


Fier Leven Ons Streven

Foto: Wedstrijd met Kwiek en KIOS 2020INFO MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS


Vrijdag kwam het bericht van het RIVM dat zij met betrekking tot het Coronavirus inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseert om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken.    Dit betekent: blijf thuis.

Het bestuur van Turn- en gymnastiekvereniging FLOS verzoekt trainers en alle leden om dit advies na te leven. De trainers mogen een lid weigeren deel te nemen aan de trainingen, als zij of hij bovenstaande verschijnselen vertoont. Gelieve rekening te houden met de gezondheid van uzelf en een ander.

In verband met dit advies vragen wij de trainers gepaste afstand te houden tijdens de trainingen.

Indien er in deze periode een trainer uitvalt, zal er gekeken worden naar andere mogelijkheden. Indien er geen vervanging mogelijk is, zullen de leden via de mail ingelicht worden. Verder is ons advies aan u om de informatie van het RIVM en de GGD in de gaten te houden.

Wij hopen u voor dit moment zo voldoende geïnformeerd te hebben en gaan ervan uit dat u als ouder voor uzelf en uw kinderen de juiste afweging maakt.

Bestuur Turn- en gymnastiekvereniging FLOS, 8 maart 2020