flosrijen.nl

Lestijden


maandag

dinsdag

woensdag

vrijdag

zaterdag

ouder- en peutergym

jongens en meisjes van 1,5 tot 4 jaar

10.00-11.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein

kleutergym
jongens en meisjes vanaf 3,5 jaar tot en met groep 2 basisonderwijs


16.00-17.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein
turnen
meisjes vanaf groep 3 basisonderwijs(geboortejaar aan het begin van het seizoen 2010 en later)


17.00-18.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein


17.00-18.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein


turnen
meisjes vanaf + 9 jaar (geboortejaar aan het begin van het seizoen 2009 en eerder) en jongens alle leeftijden vanaf groep 3 basisonderwijs
18.00-19.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein


turnen +
(alle leeftijden, instroom uitsluitend
mogelijk vanuit de turngroepen)


18.00-19.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein


19.00-20.00 uur
Gymzaal basisschool De Brakken Burgemeester Sweensplein


gymnastiek dames20.00-21.00 uur
Margriethal Mgr. Schaepmanstraatvolleybal dames
(extra 0,5 uur)21.00-21.30 uur
Margriethal Mgr. Schaepmanstraat